Charlie Moore / Petr Žižka:
PŘÍBĚH UMÍRAJÍCÍHO VOJÁKA
The Legend Of The Rebel Soldier

1. Tábor silných modrých pluků, sluneční už slábne zář;
vězení, kde smutný voják v stínu mříže skrývá tvář;
knězi před ní sbohem dává, jenom přání dál tu zní:
Ó, prosím, Pane věčný, vidět své chci pláně jižní

2. Duše má se k branám blíží, a tak já bych přál si znát,
jestli smí jen vzhlédnout k místům, která měl já jsem dřív tak rád;
k širým loukám virginijským, kde jsem trávil mládí svý,
ó, prosím, Pane věčný, vidět své chci pláně jižní

3. Proč jsem dostal šedý kabát, musel kvér na rámě vzít,
proč jsem dostal šedý kabát, proč do války já měl jít?
V dáli skrývá pláč má malá, čeká tátu řádku dní,
ó, prosím, Pane věčný, vidět své chci pláně jižní

... a pak zvrátil vzhůru tvář