C. Jackson, J. Rushing / Petr Žižka:
HORSKÝ KOSTELÍK
The Little Mountain Church House

1. Stával v klínu modrých hor malý bílý kostelík,
tam chodíval jsem v šatech svátečních,
vzpomínám na ty chvíle, jsem jak tenkrát prosebník,
co duši má plnou snů bláhových

2. Vidím mámu s tátou svým pod oltářem prostým stát,
který v očích mých se nejkrásnějším zdál,
dál hlavou zní mi stará píseň, její nápěv slyším hrát,
zpátky tyhle chvíle bych si vrátit přál

Ch. V očích mám teď zpátky malý kostel bílý,
ze dnů mých však vánek jej svál,
prosívám, i když vím, že léta míjí,
kéž bych v důvěrně známých místech stál

3. Možná pár dnů jen mi zbývá, a pak přátelům svým
vážně poslední své sbohem dám,
teď se otevírá brána a mně zdá se, že jen sním,
před tvou tváří přesto sny své ukrývám

Ch. V očích mám teď zpátky ...

Ch. V očích mám teď zpátky ...

...kéž bych v důvěrně známých místech stál