E. Wellman / Milan Leppelt:
MALÝ BÍLÝ KOSTEL (Little White Church)

1. Malý kostel sám v údolí stával
a já na něj myslím každý den,
teď zdá se mi, že z dáli zvony slýchám,
však spíš jsou vzdáleným snem,
ač mnohokrát jsem dřív v nedělní ráno,
když proud lidí z farem přicházel,
sám u svátečních varhan písně hrával,
s nimi krásný starý chór jsem pěl

Rf. Kostel můj ční tam v dáli, jako bílý sníh plá,
krásný kout, který mám tak rád,
svět se dál pořád koulí, se mnou dál smutně koulí,
snad se jednou sám vrátím tam spát

2. Už mi zní starý song "Rock Of Ages"
a má duše blíž je stále tvé,
teď už vím, kteří z vás za mnou stáli
i v bouři tmavé, bouři zlé,
teď vím, že trable mé se krátí
a šťastný už navždy měl bych být
vidím zástup svých známých, jak kráčí
v kostel bílý, z něj zvon slýchám znít

Rf. Kostel můj ...