Dusty Owens / Šárka Kavanová, Petr Žižka:
VÍCKRÁT (Once More)

Rf. Víckrát nesmí ve snách mých
být láska tvá, tak pálivá,
víckrát svou krásou zrádnou
nezmámíš stín můj, víckrát

1. Tvůj pláč, tvůj smích,
ten v tvářích tvých
s láskou si hrával, jí brával, vím já,
mám dál mít rád,
tvým ústům lhát,
hrou svou mě svádíš, já ji však znám

Rf.

2.=1.

Rf.

Nezmámíš stín můj, víckrát
Víckrát