J. R. Baxter, D. Brock / Petr Žižka:
TOUŽÍM CÍTIT VÍTR DOUT (When We Meet To Part No More)

1. Mám v očích sůl a temnou pláň
a v dáli ční jak strmá stráň (strmá stráň)
zeď šedá blíž, zná touhy mé,
však cíle snů jsou vzdálené

Rf. (solo) Snům bráním, svým přáním,
toužím smýt svůj hřích,
jít ránem tím lánem,
lánem klasů zlatavých,
pít z perel potoků proud,
v trávě měkké bot pár svých tíživých zout,
snům bráním, svým přáním,
toužím cítit vítr dout

Rf. (chor) Jen snům svým bráním, bláhovým přáním,
stále toužím smýt svůj, toužím smýt svůj hřích,
jít krásným ránem tím širým lánem,
lánem štíhlých klasů zlatavých,
z potoků pít proud,
v trávě svých bot pár tak tíživých přání mé je zout,
jen snům svým bráním, bláhovým přáním,
toužím cítit vítr dout

2. Snad jedenkrát, v to doufat smím,
zas vlídnou tvář nad plání zřím (zas já zřím),
musím však dál svůj úděl nést,
ten těžký vůz jen dále vézt

Rf.

Rf.