Angel, Sloan / Petr Kůs:
POUTNÍK PO VLNÁCH (On The Sea Of Life)

1. Z pevných trámů bude kýl,
stožár výrazem je sil,
s touhle bárkou cíl je blíž, můžem plout,
ať jen zkouší vlny bít,
bouře všechnu sílu vzít,
jen tím směrem správným vítr musí dout

Rf. Dál ke svým snům a ke svým cílům s nadějí
můžem plout a sejmout pouta, která nohy poutají,
může dál, kdo nedbá vln a hledá vytoužený kout,
může plout v bezpečí, tou bárkou plout (smí plout)

2. Dávno příboj jméno splách',
tenhle poutník po vlnách
tisíc bouří projel na své pouti tmou,
vybral jedinou si z cest,
vede příď svou podle hvězd,
podle hvězd a ke hvězdám má cestu svou

Rf. Dál ke svým snům...

Rf. Dál ke svým snům...