Cena vystoupení:

Základní cena za vystoupení:
(v této částce je započtena libovolná délka vystoupení v rozmezí 0-2 hodiny)
10.000,-Kč
za každou další započatou hodinu: 1.000,-Kč

Technika:

Postavení a složení zvukové aparatury: 1.000,-Kč
Každá (i započatá) hodina provozu zvukové aparatury: 500,-Kč

Doprava:

1 vozidlo Kutná Hora - místo konání a zpět x 6,-Kč/1km*
1 vozidlo Praha - místo konání a zpět x 6,-Kč/1km
*(Je-li kromě vystoupení objednáno i použití brzdařské zvukové aparatury, kalkuluje se stejná cena i na další vozidlo, které dopravuje tuto aparaturu.)