Randal Hylton / Petr Žižka:
KRÁSA TVÝCH RTŮ (The Likes Of You)

1. Vidím zas plát to slunce žhavé,
nad štíty stoupá, kouzlí bál přízraků,
vidím tě stát v té záři plavé,
však vítr svál marnou krásu tvých očí a rtů

Rf. V ten léta čas, co já byl s tebou,
štěstí jsem cítil v představách svých snů,
teď stojím sám nad plání šedou,
vítr svál ve vzpomínkách marnou krásu tvých očí a rtů

2. Vidím zas říčku z hor pádit dolů,
třpytí se proudem slunečních paprsků,
vidím tě stát u jejích břehů,
však vítr svál marnou krásu tvých očí a rtů

Rf.

Však vítr svál marnou krásu tvých očí a rtů