Traditional / Petr Vacek, Petr Žižka:
MÁJOVÉ RÁNO (One Morning In May)

1. Ten úsvit, ten úsvit byl v den májový
a šňůrky dvou stop spojil tam na pobřeží,
tam s dívkou se potkal bez úmyslů zlých
královský voják, co měl na rtech smích

2. Buď zdráva, buď zdráva - on povídá jí,
kam míří tím ránem dnešním kroky tvý?
Já pobřežím tichým se jen procházím
a slavík svou písní krok můj provází

3. Jak přecházel den v pozdní čas večerní,
ta dívka má přání, ať sklání se k ní,
on chladným však zůstal k těm lákavým rtům
i tam v poslední chvíli, kde stál její dům

4. Snad přáním je tvým v kostel bílý mne vzít,
vždyť víš, tohle jen ve snech tvých může být,
já s jinou jsem svázán, tam zní dětský smích,
já nesmím tu zůstat, to spáchal bych hřích

5. Já chtěl chvíli jen s tebou jít pobřežím
a v zem vzdálenou srdcem svým náležím,
tvůj závoj, tak bílý, ten čas ještě má
a jiný tvůj milý ať má ústa tvá

6. Tvou zem, jak snad víš, nazítří opouštím,
já plout musím zpět ke břehům anglickým,
pod vlajkou svých druhů - tam zítra mám stát,
ať vítr je vlídný, v ten směr musí vát