Doyle Lawson, Pete Goble / Petr Žižka:
MÍT SRDCE TVÉ (Please Search Your Heart)

1. Mít srdce tvé, když ztrácí svůj žár,
jen snům zůstává a z lásky zbyl cár;
proč dřív já tak rád jsem zkoušel ti lhát?
Mít srdce tvé si smím já jen přát

Rf. Když krok tvůj dozněl v tmách, zbyl jen stín nadějí,
však tvé stopy sníh pokrývá závějí,
teď zdráhám se říct, jak pálí být sám,
mít srdce tvé je přání, co mám

Rf.

Mít srdce tvé je přání, co mám