A. B. Tailor / Pavel Janišš:
SMÍM PŘIJÍT BLÍŽ (Bring Him Your Talents)

1. Dej sílu svou, ať přijít smím blíž,
nemohu déle nést svůj kříž,
nebudu pravdu tajit ti dál, přísahám (já přísahám),
do rukou tvých já duši svou dám,
čistý a lehký vejdu v tvůj chrám,
zbaven všech pout já mohu už plout, cestu znám (já cestu už znám)

Rf. Z dáli mi krásná hudba teď zní (krásná zní),
chci jen blíž, jen blíže být k ní (blíž být k ní),
mířím tam, kde štíty hor ční vzdálené (štíty ční vzdálené, tam ční vzdálené),
naposled mávám, teď už to vím (mávám, vím),
sbohem všem dávám přátelům svým (dávám svým),
naposled září oblohou tvář hvězdy mé (září tvář hvězdy mé, plá tvář hvězdy mé)

2. Nechci tu stát, vždyť mohu už jít,
předlouhou cestu před sebou mít,
zpátky se dívám, vidím svůj dům, dlouhý stín (svůj dlouhý stín),
v něm bude stále duše má bdít,
chladivý nápoj z potoků pít,
tam, kde pot dával půdě můj táta, já s ním (můj táta, já s ním)

Rf.