Traditional / Petr Kůs
SEN O SOUDNÉM RÁNU (I Dreamed Of A Great Judgment Morning)

1. Mám sen o soudném ránu, ten jak mým se osudem zdá,
jen já sám v bílém vcházím bránou, v ní se vrátný na hříchy ptá, ptá, ptá
jestli daň jsem řádně splácel, zda svou víru ctil jsem rád,
když mám teď říci přímou pravdu jen, tak nesmím v ráji spát

Rf: Loď tvou když houpou vlny, co (dál) zbývá,
s tím proudem rvát se v pramici své,
ač vím, že stále jen cíl svůj ztrácím (cíl svůj ztrácím),
ještě přijdou chvíle zlé

2. Mám sen o soudném ránu, ten jak mým se osudem zdá,
v něm prý od dívky, co bílý má závoj, si mám svůj příslib lásky teď brát,
pak má
roky dlouhé být můj anděl, dík, já nemám o ni chuť stát,
když mám teď říci přímou pravdu, vím, že nesmím v ráji spát

Rf:

3. Noc byla, či bylo už k ránu, já jsem píseň uslyšel hrát,
že prý už dál více nebude pánů, náš svět rájem se může teď stát, já vím,
co zpívá, má snad i pravdu, může však též mi do očí lhát,
já raděj sám všech práv se vzdávám, já vím, nesmím v ráji spát

Rf:

Rf:
Zlé, zlé...