Deaton / Petr Žižka
KDYŽ JÁ BÝVAL MLÁD (In My Younger Days)

1. Když jsem byl ještě malý, tak nejraděj‘ jsem míval
chvíle se svým dědou strávené,
znal spoustu příběhů, o kterých já jenom sníval,
když vzpomínal na mládí ztracené;
možná přeháněl, možná, že i pravdu říkal,
pro mě však byl vždy jen hrdinou,
mně nechtělo se spát, když nechal vyprávění,
co končívalo větou jedinou:

Rf. Bylo dávno, vím, když já býval mlád,
čas vyplnil mnohý ze snů, které jsem si přál,
však nyní už jsem starý a stříbrem prokvétám,
ou, ou, ou, už jen pár dní mám

2. Už nikdy z mysli mé tyhle chvíle nesmí sejít,
jak příběhům těm jsem naslouchal,
když děda vyprávěl, jako pěna zticha byl jsem
a příběhy s ním v duchu prožíval;
víc už nezazní hlas, co já tak rád míval,
černá zem jej navždy přikrývá,
však někdy se mi zdá, že ve snech svých dědu vídám,
jak vypráví, pak hlavou pokývá:

Rf.

Ou, ou, ou, už jen pár dní mám