Bill Monroe / Petr Žižka
PÁN CHRÁNÍ DUŠI TVOU (Lord, Protect My Soul)

1. Chodníkem svým jdeš stále dál,
dnes nestojíš, kde dřív jsi stál,
kéž cesta tvá zbaví tě tvých pout,
kéž stále Pán duši chrání tvou

Rf. Ať stále Pán duši chrání tvou
k snům stoupá výš strání strmou,
když příkrý sráz máš před sebou,
ať stále Pán duši chrání tvou

2. Kéž cesta tvá směr přímý má,
ať k oblakům nebo k nížinám
a máš-li jí trnů plnou,
tak stále Pán duši chrání tvou

Rf.

3. Když klopýtáš a sil ubývá,
tvá cesta zdá se mámivá,
věř, jedinou je ti zárukou,
že stále Pán duši chrání tvou

Rf.