Traditional / Petr Žižka
STÁLE DÁL V BOUŘI ZLÉ (I Have Found The Way)

1. Světlem tváří hvězd
já nechám teď se vést
tam, kde svítí v pouti své,
přes most úzký jít,
svou bázeň musím skrýt,
vzepřít mám se bouři zlé

Rf. Stále dál (jít v bouři zlé),
stále dál (jít v bouři zlé),
sílu veškerou vzít k pouti té,
stále dál (jít v bouři zlé),
stále dál (jít v bouři zlé),
glory aleluja tmou zní mé

2. Pod tou poutí zlou
já klesám únavou,
v nohách sílu dál však mám,
ač se dlouhou zdá,
z té cesty ubývá,
vidím zářit zlatý chrám

Rf.

3. Tmou se blíží cíl
mám v zádech stovky mil,
k bráně míří už můj prám
jako každý z nás
já uslyším tvůj hlas
břímě své teď odkládám

Rf.