Marion W. Easterling / Petr Kůs
VEĎ MÉ KROKY (Come On Dear Lord And Get Me)

1. Loudám se podél tratí, nevím, kam vedou jen,
červánkem slunce zlatí končící den,
já trávou toužím jít dál tam za ním ke dnům, co věčné jsou,
se mnou buď, veď mé kroky, k prahům tvým jdou

Rf. Se mnou buď, veď mé kroky, nevím, kam půjdu tmou,
čin můj suď taky, nesmí touhou být zlou,
s tou károu necháš mě táhnout sám, pak poznáš pod tíhou tou,
se mnou buď, veď mé kroky, k prahům tvým jdou

2. Každým dnem, každým krokem věřím, že cíl je blíž,
každým dnem, každým krokem těžší je kříž
a stále cestou výš stoupám tou, co setká se s oblohou,
se mnou buď, veď mé kroky, k prahům tvým jdou

Rf.

3. Šedou se táhnu plání, čekám až tíhu svou
složím už ze svých dlaní u tvých nohou,
pak půjdu s tebou jen věčné týdny počítat oblohou,
se mnou buď, veď mé kroky, k prahům tvým jdou

Rf.